Κωδικός προϊόντος: 5205604051990

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 03mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

3,19 / Kgr με ΦΠΑ
DIN 764 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 17mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 6mm Βάρος ανά μέτρο: 0,175Kg/m Συσκευασία σε καρούλι 25Kg συνολικού μήκους
Κωδικός προϊόντος: 5205604051983

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 04mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

3,05 / Kgr με ΦΠΑ
DIN 764 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 20mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 7mm Βάρος ανά μέτρο: 0,27Kg/m Συσκευασία σε καρούλι 25Kg συνολικού μήκους
Κωδικός προϊόντος: 5205604052003

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 05mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

3,05 / Kgr με ΦΠΑ
DIN 764 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 19mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 8mm Βάρος ανά μέτρο: 0,45Kg/m Συσκευασία σε καρούλι 25Kg συνολικού μήκους
Κωδικός προϊόντος: 5205604052010

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 06mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

2,98 / Kgr με ΦΠΑ
DIN 764 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 21mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 10,5mm Βάρος ανά μέτρο: 0,7Kg/m Συσκευασία σε καρούλι 25Kg συνολικού μήκους
Κωδικός προϊόντος: 5205604052027

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 08mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

2,98 / Kgr με ΦΠΑ
DIN 764 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 28mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 13mm Βάρος ανά μέτρο: 1,3Kg/m Συσκευασία σε καρούλι 25Kg συνολικού μήκους
Κωδικός προϊόντος: 5205604052034

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 10mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

2,98 / Kgr με ΦΠΑ
DIN 764 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 36mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 17mm Βάρος ανά μέτρο: 1,8Kg/m Συσκευασία σε καρούλι 25Kg συνολικού μήκους
Κωδικός προϊόντος: 5205604051976

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 2,5mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

4,08 / Kgr με ΦΠΑ
DIN 764 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 16,5mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 5mm Βάρος ανά μέτρο: 0,124Kg/m Συσκευασία σε καρούλι 25Kg συνολικού μήκους
Κωδικός προϊόντος: 5205604020019

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 03mm

2,98 / Kgr με ΦΠΑ
DIN 764 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 17mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 6mm Βάρος ανά μέτρο: 0,23Kg/m Συσκευασία σε σακί 50Kg συνολικού μήκους
Κωδικός προϊόντος: 5205604020002

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 04mm

2,89 / Kgr με ΦΠΑ
DIN 764 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 17mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 6mm Βάρος ανά μέτρο: 0,328Kg/m Συσκευασία σε σακί 50Kg συνολικού μήκους
Κωδικός προϊόντος: 5205604020026

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 05mm

2,84 / Kgr με ΦΠΑ
DIN 764 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 20mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 8mm Βάρος ανά μέτρο: 0,494Kg/m Συσκευασία σε σακί 50Kg συνολικού μήκους
Κωδικός προϊόντος: 5205604020040

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 08mm

2,75 / Kgr με ΦΠΑ
DIN 764 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 29mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 13mm Βάρος ανά μέτρο: 1,067Kg/m Συσκευασία σε σακί 50Kg συνολικού μήκους
Κωδικός προϊόντος: 5205604020057

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 10mm

137,90 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
DIN 764 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 37mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 17mm Βάρος ανά μέτρο: 2,04Kg/m Συσκευασία σε σακί 50Kg συνολικού μήκους