Κωδικός προϊόντος: 5205604750022

ΓΑΝΤΖΟΣ G70 ΜΕ ΠΥΡΟ 1/2″ 5500Kg

7,17 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604260163

ΓΑΝΤΖΟΣ G70 ΜΕ ΠΥΡΟ 1/4″ 1600Kg

1,74 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604275068

ΓΑΝΤΖΟΣ G70 ΜΕ ΠΥΡΟ 3/8″ 3400Kg

3,40 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604433994

ΓΑΝΤΖΟΣ G70 ΜΕ ΠΥΡΟ 5/16″ 2000Kg

2,75 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039943

ΓΑΝΤΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1″

1,36 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039837

ΓΑΝΤΖΟΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ 1/2″

0,41 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039332

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 01 ton ΚΟΚΚΙΝΟΣ

3,46 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604051433

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 02 ton ΚΟΚΚΙΝΟΣ

5,31 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039349

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 03 ton ΚΟΚΚΙΝΟΣ

3,73 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039363

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 07 ton ΚΟΚΚΙΝΟΣ

14,98 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039370

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 11 ton ΚΟΚΚΙΝΟΙ

33,73 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604552787

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 ton ΚΟΚΚΙΝΟΣ

15,70 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039295

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1000 ΚΙΛ.

7,32 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039301

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1600 ΚΙΛ.

9,78 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039271

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 250 ΚΙΛ.

2,24 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039318

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2500 ΚΙΛ.

20,58 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039288

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 500 ΚΙΛ.

3,35 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039097

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΒΟΛΤΑ 20mm (230mm)

3,14 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604278205

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΒΟΛΤΑ 20mm (330mm)

3,26 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039103

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1.5tn

11,20 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039141

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1tn

7,60 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039158

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2tn

10,60 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039165

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3tn

19,52 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039189

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5tn

42,01 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039196

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 7.5tn

60,25 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039929

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΣΤΡΦΙΤΑΡΙ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΙΚΕΛΕ 3/4″

1,31 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039769

ΓΑΝΤΖΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ Ν°0

0,19 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039905

ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΕΛΕ 1/2″

1,07 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039912

ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΕΛΕ 3/4″

1,02 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039899

ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΕΛΕ 5/8″

0,92 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039417

ΓΑΝΤΖΟΣ ΤΥΠΟΥ “S” 03mm

0,05 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039424

ΓΑΝΤΖΟΣ ΤΥΠΟΥ “S” 04mm

0,09 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039431

ΓΑΝΤΖΟΣ ΤΥΠΟΥ “S” 05mm

0,11 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039448

ΓΑΝΤΖΟΣ ΤΥΠΟΥ “S” 06mm

0,17 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039462

ΓΑΝΤΖΟΣ ΤΥΠΟΥ “S” 10mm

0,93 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039356

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4,5 ton ΚΟΚΚΙΝΟΣ

13,70 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039080

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΒΟΛΤΑ 16mm (230mm)

1,74 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604047610

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΒΟΛΤΑ 5/8″ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

1,10 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039776

ΓΑΝΤΖΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ Ν°1

0,27 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604039455

ΓΑΝΤΖΟΣ ΤΥΠΟΥ “S” 08mm

0,35 / Τμχ με ΦΠΑ