Κωδικός προϊόντος: 5205604022068

ΠΛΕΓΜΑ ΛΑΣΠΗΣ 4Χ0.8Χ25 (20τμ) Νο 4

86,60 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604022075

ΠΛΕΓΜΑ ΛΑΣΠΗΣ 5Χ0.8Χ25 (20τμ) Νο 5

125,18 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604022112

ΠΛΕΓΜΑ ΛΑΣΠΗΣ ΧΟΝΔΡΟ 18Χ2Χ0,8Χ25 Ν° 2

178,21 / Ρολλό με ΦΠΑ