Κωδικός προϊόντος: 5205604010058

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΙΔΑΣ UPAT 06 Χ 35

0,86 / Κουτάκι με ΦΠΑ
Στοιχεία Προϊόντος. Τεμάχια ανά συσκευασία: 100 Κατάλληλο για να στηρίξουμε: Ξύλινες επενδύσεις. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ηλεκτρολογικοί πίνακες. Επιγραφές. Φωτιστικά. Ράφια.
Κωδικός προϊόντος: 5205604010065

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΙΔΑΣ UPAT 06 Χ 45

1,28 / Κουτάκι με ΦΠΑ
Στοιχεία Προϊόντος. Τεμάχια ανά συσκευασία: 100 Κατάλληλο για να στηρίξουμε: Ξύλινες επενδύσεις. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ηλεκτρολογικοί πίνακες. Επιγραφές. Φωτιστικά. Ράφια.
Κωδικός προϊόντος: 5205604010072

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΙΔΑΣ UPAT 06 Χ 55

1,69 / Κουτάκι με ΦΠΑ
Στοιχεία Προϊόντος. Τεμάχια ανά συσκευασία: 100 Κατάλληλο για να στηρίξουμε: Ξύλινες επενδύσεις. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ηλεκτρολογικοί πίνακες. Επιγραφές. Φωτιστικά. Ράφια.
Κωδικός προϊόντος: 5205604010089

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΙΔΑΣ UPAT 06 Χ 70

2,54 / Κουτάκι με ΦΠΑ
Στοιχεία Προϊόντος. Τεμάχια ανά συσκευασία: 100 Κατάλληλο για να στηρίξουμε: Ξύλινες επενδύσεις. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ηλεκτρολογικοί πίνακες. Επιγραφές. Φωτιστικά. Ράφια.
Κωδικός προϊόντος: 5205604010096

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΙΔΑΣ UPAT 08 Χ 60

2,96 / Κουτάκι με ΦΠΑ
Στοιχεία Προϊόντος. Τεμάχια ανά συσκευασία: 100 Κατάλληλο για να στηρίξουμε: Ξύλινες επενδύσεις. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ηλεκτρολογικοί πίνακες. Επιγραφές. Φωτιστικά. Ράφια.
Κωδικός προϊόντος: 5205604010102

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΙΔΑΣ UPAT 08 Χ 75

3,40 / Κουτάκι με ΦΠΑ
Στοιχεία Προϊόντος. Τεμάχια ανά συσκευασία: 100 Κατάλληλο για να στηρίξουμε: Ξύλινες επενδύσεις. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ηλεκτρολογικοί πίνακες. Επιγραφές. Φωτιστικά. Ράφια.
Κωδικός προϊόντος: 5205604051440

ΦΩΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 05 Χ 30

2,12 / Κουτάκι με ΦΠΑ
Φωλιά μεταλλική κατάλληλη για ξύλο και γυψοσανίδα, σε συσκευασία 500 τεμαχίων.
Κωδικός προϊόντος: 5205604051464

ΦΩΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 10 Χ 60

5,52 / Κουτάκι με ΦΠΑ
Φωλιά μεταλλική κατάλληλη για ξύλο και γυψοσανίδα, σε συσκευασία 100 τεμαχίων.
Κωδικός προϊόντος: 5205604010126

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΙΔΑΣ UPAT 08 Χ 120

6,36 / Κουτάκι με ΦΠΑ
Στοιχεία Προϊόντος. Τεμάχια ανά συσκευασία: 100 Κατάλληλο για να στηρίξουμε: Ξύλινες επενδύσεις. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ηλεκτρολογικοί πίνακες. Επιγραφές. Φωτιστικά. Ράφια.