Κωδικός προϊόντος: 5205604489830

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ.Ψ. 12mm – 250m

3,76 / m με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604102722

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ.Ψ.14mm – 250m

4,86 / m με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604950095

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ.Ψ. 02mm – 1000m

0,17 / m με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604248123

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ.Ψ. 03mm – 1000m

0,25 / m με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604558291

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ.Ψ. 04mm – 1000m

0,53 / m με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604834067

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ.Ψ. 04mm – 250m

0,47 / m με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604176341

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ.Ψ. 05mm – 250m

0,81 / m με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604384913

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ.Ψ. 05mm – 500m

0,92 / m με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604061616

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ.Ψ. 06mm – 250m

1,18 / m με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604453855

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ.Ψ. 06mm – 500m

1,36 / m με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604852580

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ.Ψ. 08mm – 500m

1,88 / m με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604694173

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ.Ψ. 10mm – 250m

2,67 / m με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604196004

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ.Ψ. 10mm – 500m

2,63 / m με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604662455

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ.Ψ. 14mm 06 Χ 37 250μ

5,73 / m με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604768980

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ.Ψ. 20mm 06 Χ 37 250μ

17,79 / m με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604569198

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ.Ψ.16mm – 250m

7,17 / m με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604629984

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ.Ψ.18mm – 250m

8,02 / m με ΦΠΑ