Κωδικός προϊόντος: 5205604051570

ΑΛΥΣΙΔΑ 08mm G80

184,57 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
DIN EN 818-2 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 25mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 10mm Βάρος ανά μέτρο: 1,4Kg/m Συσκευασία σε σακί 50Kg συνολικού
Κωδικός προϊόντος: 5205604051587

ΑΛΥΣΙΔΑ 10mm G80

184,57 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
DIN EN 818-2 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 28mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 11,5mm Βάρος ανά μέτρο: 2,2Kg/m Συσκευασία σε σακί 50Kg συνολικού
Κωδικός προϊόντος: 5205604054274

ΑΛΥΣΙΔΑ 12mm G80

184,57 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
DIN EN 818-2 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 36mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 15,6mm Βάρος ανά μέτρο: 3,24Kg/m Συσκευασία σε σακί 50Kg συνολικού
Κωδικός προϊόντος: 5205604020262

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 04mm ΚΟΝΤΟΥ ΚΡΙΚΟΥ

4,03 / Kgr με ΦΠΑ
DIN 766 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 19mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 7mm Βάρος ανά μέτρο: 0,4Kg/m Συσκευασία σε σακί 50Kg συνολικού μήκους
Κωδικός προϊόντος: 5205604020279

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 05mm ΚΟΝΤΟΥ ΚΡΙΚΟΥ

4,03 / Kgr με ΦΠΑ
DIN 766 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 20mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 8mm Βάρος ανά μέτρο: 0,5Kg/m Συσκευασία σε σακί 50Kg συνολικού μήκους
Κωδικός προϊόντος: 5205604020330

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 06mm ΚΟΝΤΟΥ ΚΡΙΚΟΥ

3,78 / Kgr με ΦΠΑ
DIN 766 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 20mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 9mm Βάρος ανά μέτρο: 0,7Kg/m Συσκευασία σε σακί 50Kg συνολικού μήκους
Κωδικός προϊόντος: 5205604020347

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 08mm ΚΟΝΤΟΥ ΚΡΙΚΟΥ

3,70 / Kgr με ΦΠΑ
DIN 766 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 25mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 12mm Βάρος ανά μέτρο: 1Kg/m Συσκευασία σε σακί 50Kg συνολικού μήκους
Κωδικός προϊόντος: 5205604020354

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 10mm ΚΟΝΤΟΥ ΚΡΙΚΟΥ

3,70 / Kgr με ΦΠΑ
DIN 766 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 31mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 14mm Βάρος ανά μέτρο: 2Kg/m Συσκευασία σε σακί 50Kg συνολικού μήκους
Κωδικός προϊόντος: 5205604054687

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΑΚΡΥ ΚΡΙΚΟΥ 03mm

3,26 / Kgr με ΦΠΑ
DIN 763 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 26mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 6mm Βάρος ανά μέτρο: 0,15Kg/m Συσκευασία σε σακί 50Kg συνολικού μήκους
Κωδικός προϊόντος: 5205604020095

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΑΚΡΥ ΚΡΙΚΟΥ 04mm

2,95 / Kgr με ΦΠΑ
DIN 763 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 33mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 8mm Βάρος ανά μέτρο: 0,35Kg/m Συσκευασία σε σακί 50Kg συνολικού μήκους
Κωδικός προϊόντος: 5205604020101

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΑΚΡΥ ΚΡΙΚΟΥ 05mm

2,89 / Kgr με ΦΠΑ
DIN 763 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 35mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 10mm Βάρος ανά μέτρο: 0,49Kg/m Συσκευασία σε σακί 50Kg συνολικού μήκους
Κωδικός προϊόντος: 5205604020132

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΑΚΡΥ ΚΡΙΚΟΥ 08mm

2,84 / Kgr με ΦΠΑ
DIN 763 Μήκος κρίκου εσωτερικά: 53mm Πλάτος κρίκου εσωτερικά: 17mm Βάρος ανά μέτρο: 1,1Kg/m Συσκευασία σε σακί 50Kg συνολικού μήκους