Κωδικός προϊόντος: 5205604021313

ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 1″ 1,2 Χ 25m

50,16 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604021320

ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 1″ 1,5μ Χ 25m

50,70 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604021306

ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 1″ 1μ Χ 25m

33,90 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604021269

ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 1/2″ 0,8 Χ 25m

52,56 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604021276

ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 1/2″ 1 Χ 25m

63,60 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604021283

ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 1/2″ 1,2 Χ 25m

79,67 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604021290

ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 1/2″ 1,5 Χ 25m

101,06 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604000974

ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΟ 1/2″Χ 1″ 0.4Χ25m (1,4mm)

57,68 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604000981

ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΟ 1/2″Χ 1″ 0.5Χ25m (1,4mm)

71,29 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604000998

ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΟ 1/2″Χ 1″ 0.6Χ25m (1,4mm)

90,93 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604001001

ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΟ 1/2″Χ 1″ 0.7Χ25m (1,4mm)

92,93 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604001018

ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΟ 1/2″Χ 1″ 0.8Χ25m (1,4mm)

99,08 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604001025

ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΟ 1/2″Χ 1″ 1,0Χ25m (1,4mm)

127,93 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604001032

ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΟ 1/2″Χ 1″ 1,2Χ25m (1,4mm)

150,20 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604001049

ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΟ 1/2″Χ 1″ 1,5Χ25m (1,4mm)

169,38 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604908126

ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 1Μ Χ 25Μ (6 X 6)

161,24 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604022068

ΠΛΕΓΜΑ ΛΑΣΠΗΣ 4Χ0.8Χ25 (20τμ) Νο 4

86,60 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604022075

ΠΛΕΓΜΑ ΛΑΣΠΗΣ 5Χ0.8Χ25 (20τμ) Νο 5

125,18 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604022082

ΠΛΕΓΜΑ ΛΑΣΠΗΣ 6Χ0.8Χ25 (20τμ) Νο 6

120,50 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604022112

ΠΛΕΓΜΑ ΛΑΣΠΗΣ ΧΟΝΔΡΟ 18Χ2Χ0,8Χ25 Ν° 2

178,21 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604022907

ΠΛΕΓΜΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 8Χ0.8Χ25 (20τμ) Νο 8

109,05 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604022914

ΠΛΕΓΜΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΨΙΛΟ 10Χ0.8Χ25 Νο10

112,44 / Ρολλό με ΦΠΑ