Κωδικός προϊόντος: 5205604051990

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 03mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

128,35 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604051983

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 04mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

117,75 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604052003

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 05mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

115,63 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604052010

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 06mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

108,20 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604052027

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 08mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

108,20 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604052034

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 10mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

108,20 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604051976

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 2,5mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

158,06 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020019

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 03mm

243,98 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020002

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 04mm

221,70 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020026

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 05mm

214,28 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020033

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 06mm

203,67 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020040

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 08mm

203,67 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020057

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 10mm

203,67 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020064

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 12mm

203,67 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604019983

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 2,5mm

243,98 / Τσουβάλι με ΦΠΑ