Κωδικός προϊόντος: 5205604051570

ΑΛΥΣΙΔΑ 08mm G80

288,54 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604051587

ΑΛΥΣΙΔΑ 10mm G80

288,54 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604054274

ΑΛΥΣΙΔΑ 12mm G80

288,54 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604050894

ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟΥΣ 1tn

51,77 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020262

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 04mm ΚΟΝΤΟΥ ΚΡΙΚΟΥ

288,54 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020279

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 05mm ΚΟΝΤΟΥ ΚΡΙΚΟΥ

288,54 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020330

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 06mm ΚΟΝΤΟΥ ΚΡΙΚΟΥ

273,68 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020347

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 08mm ΚΟΝΤΟΥ ΚΡΙΚΟΥ

281,11 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020354

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 10mm ΚΟΝΤΟΥ ΚΡΙΚΟΥ

281,11 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020361

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 12mm ΚΟΝΤΟΥ ΚΡΙΚΟΥ

281,11 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020217

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΝΤΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 06mm

96,53 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604054687

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΑΚΡΥ ΚΡΙΚΟΥ 03mm

243,98 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020095

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΑΚΡΥ ΚΡΙΚΟΥ 04mm

221,70 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020101

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΑΚΡΥ ΚΡΙΚΟΥ 05mm

214,28 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020118

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΑΚΡΥ ΚΡΙΚΟΥ 06mm

203,67 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020132

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΑΚΡΥ ΚΡΙΚΟΥ 08mm

203,67 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020149

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΑΚΡΥ ΚΡΙΚΟΥ 10mm

203,67 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020156

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΑΚΡΥ ΚΡΙΚΟΥ 12mm

203,67 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020163

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΑΚΡΥ ΚΡΙΚΟΥ 16mm

211,10 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604932770

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΚΡΙΚΟ 03mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

128,35 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604051921

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΚΡΙΚΟ 04mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

117,75 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604051938

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΚΡΙΚΟ 05mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

115,63 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604051945

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΚΡΙΚΟ 06mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

108,20 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604051952

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΚΡΙΚΟ 08mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

108,20 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604051969

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΚΡΙΚΟ 10mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

108,20 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604055653

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΚΡΙΚΟ 2,5mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

158,06 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604051990

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 03mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

128,35 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604051983

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 04mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

117,75 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604052003

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 05mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

115,63 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604052010

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 06mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

108,20 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604052027

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 08mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

108,20 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604052034

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 10mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

108,20 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604051976

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ 2,5mm ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ 25 kg

158,06 / Καρούλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020019

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 03mm

243,98 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020002

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 04mm

221,70 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020026

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 05mm

214,28 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020033

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 06mm

203,67 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020040

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 08mm

203,67 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020057

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 10mm

203,67 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020064

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 12mm

203,67 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604019983

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 2,5mm

243,98 / Τσουβάλι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604046866

ΑΛΥΣΙΔΑ ΙΝΟΧ 03mm 25m ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ AISI 316

73,73 / Κουτάκι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604046873

ΑΛΥΣΙΔΑ ΙΝΟΧ 04mm 25m ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ AISI 316

130,47 / Κουτάκι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604046880

ΑΛΥΣΙΔΑ ΙΝΟΧ 05mm 25m ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ AISI 316

200,48 / Κουτάκι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604046897

ΑΛΥΣΙΔΑ ΙΝΟΧ 06mm 25m ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ AISI 316

269,44 / Κουτάκι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604046903

ΑΛΥΣΙΔΑ ΙΝΟΧ 08mm 25m ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΙΚΟΥ AISI 316

497,50 / Κουτάκι με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604021511

ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 06mm 25m

1,44 / m με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604001841

ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 2 t

94,20 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604052041

ΚΑΡΟΥΛΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΕΝΟ)

4,34 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604051716

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 04mm

0,06 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604051723

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 05mm

0,11 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604051730

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 06mm

0,12 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604051747

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 08mm

0,19 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604051754

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 10mm

0,36 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020385

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 04mm

0,01 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020392

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 05mm

0,01 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020408

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 06mm

0,01 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020415

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 08mm

0,01 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604020422

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 10mm

0,01 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604013028

ΤΡΑΒΗΧΤΗΡΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 100mm

0,89 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604013035

ΤΡΑΒΗΧΤΗΡΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 125mm

1,53 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604100056

ΤΡΑΒΗΧΤΗΡΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 125mm ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

0,93 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604013011

ΤΡΑΒΗΧΤΗΡΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 90mm

0,66 / Τμχ με ΦΠΑ