Κωδικός προϊόντος: 5205604021313

ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 1″ 1,2 Χ 25m

60,08 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604021320

ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 1″ 1,5μ Χ 25m

57,29 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604021269

ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 1/2″ 0,8 Χ 25m

67,05 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604021290

ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 1/2″ 1,5 Χ 25m

123,69 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604000974

ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΟ 1/2″Χ 1″ 0.4Χ25m (1,4mm)

45,40 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604000981

ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΟ 1/2″Χ 1″ 0.5Χ25m (1,4mm)

95,47 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604000998

ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΟ 1/2″Χ 1″ 0.6Χ25m (1,4mm)

112,44 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604001001

ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΟ 1/2″Χ 1″ 0.7Χ25m (1,4mm)

117,75 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604001018

ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΟ 1/2″Χ 1″ 0.8Χ25m (1,4mm)

144,70 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604001025

ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΟ 1/2″Χ 1″ 1,0Χ25m (1,4mm)

176,51 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604001032

ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΟ 1/2″Χ 1″ 1,2Χ25m (1,4mm)

210,89 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604001049

ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΟ 1/2″Χ 1″ 1,5Χ25m (1,4mm)

269,44 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604908126

ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 1Μ Χ 25Μ (6 X 6)

215,55 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604022068

ΠΛΕΓΜΑ ΛΑΣΠΗΣ 4Χ0.8Χ25 (20τμ) Νο 4

119,66 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604022075

ΠΛΕΓΜΑ ΛΑΣΠΗΣ 5Χ0.8Χ25 (20τμ) Νο 5

125,18 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604022082

ΠΛΕΓΜΑ ΛΑΣΠΗΣ 6Χ0.8Χ25 (20τμ) Νο 6

111,17 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604022112

ΠΛΕΓΜΑ ΛΑΣΠΗΣ ΧΟΝΔΡΟ 18Χ2Χ0,8Χ25 Ν° 2

206,21 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604022907

ΠΛΕΓΜΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 8Χ0.8Χ25 (20τμ) Νο 8

165,48 / Ρολλό με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604022914

ΠΛΕΓΜΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΨΙΛΟ 10Χ0.8Χ25 Νο10

139,18 / Ρολλό με ΦΠΑ