Κωδικός προϊόντος: 5205604018795

ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 05 Χ 50 ΙΝΟΧ

1,91 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604018801

ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 06 Χ 60 ΙΝΟΧ

1,91 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604018818

ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 08 Χ 80 ΙΝΟΧ

2,63 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604018825

ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 10 Χ 100 ΙΝΟΧ

4,54 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604018832

ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 12 Χ 120 ΙΝΟΧ

7,17 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604018849

ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 13 Χ 160 ΙΝΟΧ

8,27 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604047740

ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 14 Χ 140 ΙΝΟΧ

9,97 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604046323

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ 06 Χ 60mm ΙΝΟΧ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

1,80 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604053703

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ 08 Χ 80mm ΙΝΟΧ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

2,84 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604046330

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ 10 Χ100mm ΙΝΟΧ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

4,33 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604053710

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ 11 Χ120mm ΙΝΟΧ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

7,43 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604053727

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ 12 Χ 140mm ΙΝΟΧ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

8,69 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604053925

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 05 Χ 50mm Carbine type

0,32 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604038892

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 05 Χ 50mm D type

0,30 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604053932

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 06 Χ 60mm Carbine type

0,36 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604038908

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 06 Χ 60mm D type

0,42 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604053949

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 07 Χ 70mm Carbine type

0,47 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604038809

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 04 Χ 40mm

0,24 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604038816

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 05 Χ 50mm

0,30 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604038823

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 06 Χ 60mm

0,36 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604053734

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 06 Χ 60mm ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

0,47 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604038830

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 07 Χ 70mm

0,45 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604038847

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 08 Χ 80mm

0,60 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604053741

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 08 Χ 80mm ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

0,68 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604038854

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 10 Χ 100mm

0,93 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604053758

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 10 Χ 100mm ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

1,08 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604038861

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 11 Χ 120mm

1,25 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604053765

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 11 Χ 120mm ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

1,43 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604038878

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 12 Χ 140mm

1,80 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604053772

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 12 Χ 140mm ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

1,80 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604038885

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 14 Χ 180mm

3,94 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604017750

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΙΝΟΧ 05 Χ 50

0,93 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604017767

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΙΝΟΧ 06 Χ 60

1,19 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604017774

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΙΝΟΧ 08 Χ 80

2,08 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604017781

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΙΝΟΧ 10 Χ 100

3,31 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604017743

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΙΝΟΧ 11 Χ 120

5,01 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604017798

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΙΝΟΧ 12 Χ 140

7,01 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604017804

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΙΝΟΧ 14 Χ 180

20,79 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604021528

ΤΑΧΥΚΡΙΚΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΠΑΞΥΜΑΔΙ 05 Χ 13 Χ 40

0,33 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604021535

ΤΑΧΥΚΡΙΚΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΠΑΞΥΜΑΔΙ 06 Χ 14 Χ 48

0,41 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604021542

ΤΑΧΥΚΡΙΚΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΠΑΞΥΜΑΔΙ 08 Χ 19 Χ 59

0,66 / Τμχ με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος: 5205604021559

ΤΑΧΥΚΡΙΚΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΠΑΞΥΜΑΔΙ 10 Χ 21 Χ 72

1,02 / Τμχ με ΦΠΑ